ŽODYNĖLIS

Genetinė klaida

Klaidinga prielaida, kad dabartinė funkcija ar prasmė gali būti prilyginama arba sumažinama iki jos istorinių pirmtakų, tarsi genetinis tęstinumas nesuderinamas su funkcijos pasikeitimu. Pavyzdžiui, galima daryti prielaidą, kad ryškus oralinis elgesys būtinai kyla iš oralinės raidos fazės arba reiškia regresiją į ją, arba kad sudėtingos funkcionavimo formos (pvz., chirurgijos menas) kyla dėl sudedamųjų jėgų (pvz., analinio sadizmo). ). Lygiai taip pat klaidinanti yra nuostata, kad tam tikros suaugusiųjų elgesio formos turi tą pačią reikšmę kaip ir vaikystėje.

Allportas (1937) metaforiškai išreiškė genetinės klaidos esmę: medžio gyvybė yra sėklos gyvavimo tąsa, tačiau pati sėkla medžio nebemaitina. Buvę tikslai pakeičiami vėlesniais, o tie, savo ruožtu, užleidžia vietą naujiems. Pabrėždamas, kad istorinis ryšys nebūtinai yra funkcinis, Allportas vartojo funkcinės autonomijos terminą. Hartmannas (1964), sutikdamas su tuo, teigė, kad struktūrinis požiūris apima funkcijos pasikeitimo sąvoką, kuri yra neatsiejama antrinės autonomijos dalis. Genetinis tęstinumas netrukdo keisti funkciją, kaip rodo daugybė sublimacijos formų.