ŽODYNĖLIS

Giluminė psichologija

Šio termino įvedimo nuopelnus visuotinai pripažįsta Bleuleris, kuris išplėtė akademinės racionalios ir organiškai orientuotos psichologijos ribas, įvesdamas į jas Freudo atrastas nesąmoningumo sritis, nesąmoningus motyvus ir reiškinius.

Iš dalies dėl tos pačios priežasties Freudas, Hartmannas, Rapaportas, Gillas ir kiti suformulavo ir plėtojo metapsichologiją („anapus psichologijos“), siekė aprėpti visą psichinių reiškinių, konfliktų ir kompromisinių darinių spektrą – nuo ​​giliai nesąmoningų iki visiškai sąmoningų, aprašytų. racionaliojoje, kognityvinėje ir fiziologinėje psichologijoje. Todėl įprasta, ne technine prasme, giluminė psichologija kartais tapatinama su tuo, ką apima psichoanalitinės teorijos.

Kai kuriais atvejais terminai „gilio psichologija“ ir „dinaminė psichologija“ vartojami pakaitomis, taikomi atgaline data tų, kurie sąmoningai ar nesąmoningai rašė apie nesąmoningus reiškinius, juos apibrėžė arba teoriškai kūrė prieš psichoanalizę ar už jos ribų.