ŽODYNĖLIS

Kaip asmenybė

Asmenų, turinčių sunkių asmenybės sutrikimų, sukeliančių įsitikinimo ir susidomėjimo iliuziją, priskyrimas, nors jiems trūksta atsidavimo išreikštoms idėjoms ir rodomiems jausmams. Svarbios šio modelio ypatybės yra emocinės patirties gilumo stoka ir polinkis mėgdžioti. Iš pradžių suprasta kaip atskira diagnostinė kategorija, turinti omenyje tik moteris, sąvoka „tarsi“ asmuo palaipsniui įgavo aprašomąjį statusą ir buvo priskiriama elgesio modeliams, susijusiems su įvairiais sutrikimais, būdingais tiek moterims, tiek vyrams; jie stebimi net sveikiems paaugliams. Pirmasis aprašymas, paskelbtas 1934 m., atkreipė tyrinėtojų dėmesį į ankstyvus objektų santykių raidos, identifikavimo ir savęs reprezentavimo sutrikimus.