ŽODYNĖLIS

Tikrasis aš

Sąvokos, ypač svarbios Winnicott idėjose apie ankstyvą vaikystę. Tikrasis Aš yra „įgimtas potencialas“, kuris sudaro vaiko „esmę“. Tikrojo Aš vystymosi ir tapsmo tęstinumą padeda pakankamai gera mama, kuri suteikia vaikui sveiką aplinką ir tinkamai reaguoja į jo sensomotorinius „prašymus“ ir „Aš“ poreikius. Be to, pakankamai gera mama sukuria sąlygas tinkamai patenkinti vaiko ID, kai jo važiavimai organizuojami veikiančios sistemos forma. Tikrasis Aš ugdo savo individualią kalbą su motinos pagalba ir auklėjimu, kuri palaiko vaiko egzistencijos tęstinumą ir pastovumą ir padeda jam išsiugdyti individualias išraiškingas savybes, pagrįstas esminėmis Aš savybėmis ir individualiu tikrovės pojūčiu. Winnicottas tikrąjį Aš laikė ryšium su spontanišku id vaizdavimu. Todėl išorinės Aš apraiškos, pasak Winnicott, fenomenologine prasme yra tokios pat „nepagaunamos“ ir efemeriškos, kaip ir instinktų atstovai.